Iz medija yellow

NHS

26.8.2022.

Main 21680d8e0385f188fd0cf833adfde803

Digitalizacija rada

EU OSHA - Digitalizacija ubrzano mijenja svijet rada i zbog nje se javlja potreba za novim i ažurnim rješenjima za sigurnost i zdravlje na radu. Cilj je istraživačkog programa Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pružiti tvorcima politika, istraživačima i poduzećima pouzdane informacije o mogućim učincima digitalizacije na sigurnost i zdravlje na radu kako bi mogli poduzeti pravovremene i učinkovite mjere za sigurnost i zdravlje radnika.