NCS komunikacijska platforma

"NCS komunikacijska platforma" sastoji se od mobilne i web aplikacije, a namijenjena je članovima i članicama Nezavisnog cestarskog sindikata radi ostvarivanja brže komunikacije s vašim sindikalnim povjerenicima i povjerenicama, jednostavnijeg pristupa informacijama o radu Sindikata te efikasnijeg ostvarivanja prava koja proizlaze iz članstva u Sindikatu kao što su dobivanje sindikalne pozajmice, pozajmice iz Kase uzajamne pomoći i dr.

 

Mobilna aplikacija

Osim što će doprinijeti kvaliteti i ubrzanju komunikacije između sindikalnih povjerenika, članova i centrale Sindikata, namjera je NCS-a da se u budućnosti cjelokupan sustav traženja i odobravanja pozajmica odvija putem mobilne aplikacije. Time će se smanjiti pritisak na sindikalne povjerenike i osoblje NCS-a zaduženo za vođenje financija, ali time će i članovi i članice NCS-a brže i kvalitetnije ostvarivati svoja prava.

Mobilnu aplikaciju je potrebno instalirati na pametni telefon i koristiti kao bilo koju drugu aplikaciju za komunikaciju (npr. WhatsApp, Viber i sl.). Mobilnu aplikaciju možete pronaći u servisu koji koristi vaš telefon (Google Play Store za Android ili AppStore za iPhone):

Google play Appstore

Za detaljne informacije o načinu korištenja mobilne aplikacije preuzmite Upute za korištenje komunikacijske platforme.

Web aplikacija

Svrha je web aplikacije okupiti korisne dokumente i kontakte.
Za pristup web aplikaciji koristite iste podatke kao i za pristup mobilnoj.

Lenta eu

Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.