Sindikalne vijesti br. 165

Sindikalne vijesti br. 165 izišle su 11. veljače 2019. g.

Sindikalne vijesti br. 165


PRAVO NA ISPLATU RAZLIKE U PLAĆI ZA RADNICE NA ČUVANJU TRUDNOĆE

Povodom upita kolegice o načinu obračuna plaće za vrijeme bolovanja pod šifrom "komplikacije u trudnoći”, Komisija za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora donijela je tumačenje prema kojem "poslodavac mora isplatiti razliku neto plaće na koju se obračunavaju sva davanja sukadno čl. 62. st. 2. Kolektivnog ugovora koju bi radnica ostvarila da je radila puno radno vrijeme u mjesecu u kojem su nastupile okolnosti iz čl. 75. st. 1. Kolektivnog ugovora”.

Podsjećamo da prema Zakonu o radu potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju za pet godina, stoga pozivamo sve kolegice koje su u posljednjih pet godine koristile bolovanje zbog komplikacija u trudnoći da se jave svojim sindikalnim povjerenicima koji će ih uputiti kako da provjere jesu li zakinute i potražuju razliku ukoliko za to imaju osnova.
 
 
 
Preuzmite Sindikalne vijesti br. 165 kao PDF dokument

Sindikalne vijesti br. 165

Sindikalne vijesti br. 165

Sindikalne vijesti br. 165 izišle su 11. veljače 2019. g. ...
Opširnije
ZAPISNIK  SASTANKA IZVRŠNOG ODBORA PODRUŽNICE HAC NCS-a

ZAPISNIK SASTANKA IZVRŠNOG ODBORA PODRUŽNICE HAC NCS-a

(NCS - Podružnica Hrvatske autoceste)
Sastanak je održan 15. siječnja 2019. u Ogulinu s početkom u 11 sati.
...
Opširnije
INFORMACIJE O VIŠKOVIMA RADNIKA I UKIDANJU POJEDINIH RADNIH MJESTA

INFORMACIJE O VIŠKOVIMA RADNIKA I UKIDANJU POJEDINIH RADNIH MJESTA

(Podružnica HAC)
Sindikalne vijesti br. 164 od 24. 1. 2019. g. ...
Opširnije