Na temelju novih globalnih procjena, nesreće i ozljede na radu EU koštaju 476 milijardi eura godišnje

(EU-OSHA) Na XXI. Svjetskom kongresu o sigurnosti i zdravlju na radu koji se održava od 3. do 6. rujna u Singapuru, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), zajedno s Međunarodnom organizacijom rada prezentira nove procjene troškova loše sigurnosti i zdravlja na radu.

Na temelju novih globalnih procjena, nesreće i ozljede na radu EU koštaju 476 milijardi eura godišnje


Novi rezultati pokazuju da širom svijeta ozljede i bolesti povezani s poslom za posljedicu imaju gubitak od 3.9 % BDP-a, što godišnje iznosi otprilike 2 680 milijardi eura.
 
Europsku uniju loše zdravlje i ozljede povezani s poslom koštaju 3,3 % BDP-a. To je 476 milijardi eura svake godine koje bi se mogle uštedjeti uz odgovarajuće strategije, politiku i prakse o sigurnosti i zdravlju na radu.
 
Te su procjene rezultati dobiveni u velikom projektu o troškovima i koristima sigurnosti i zdravlja na radu. Projekt je provela Međunarodna organizacija rada, finsko ministarstvo za društvena pitanja i zdravlje, finski institut za zdravlje na radu, WSH institut u Singapuru, Međunarodno povjerenstvo za zdravlje na radu i EU-OSHA.
 
U svom govoru prije svjetskog kongresa, direktorica EU-OSHA-e, dr. Christa Sedlatschek rekla je: „Siguran i zdravi rad temeljno je ljudsko pravo, no ove nove procjene troškova zbog neučinkovitih i nepostojećih mjera sigurnosti i zdravlja na radu pokazuju da ekonomska računica za sigurnost i zdravlje na radu nikad nije bila značajnija. Europsku uniju loše zdravlje i ozljede povezani s poslom koštaju 3,3 % BDP-a, što iznosi 476 milijardi eura godišnje. Taj bi se novac mogao uštedjeti odgovarajućim strategijama, politikom i praksama o sigurnosti i zdravlju na radu.”
 
Dobra praksa u sigurnosti i zdravlju na radu tvrtkama omogućava produktivnost, konkurentnost i održivost, kao i smanjene troškove za zdravstvo i druge društvene doprinose. No cijena loše sigurnosti i zdravlja na radu visoka je, za pojedince, tvrtke i društvo. Kroz projekt troškova i koristi, EU-OSHA poduzela je korake za utvrđivanje i procjenu podataka dostupnih u EU-u i širom svijeta za izračun točnih i ažuriranih procjena troškova bolesti i ozljeda povezanih s poslom.
 
Daljnji rezultati koji će biti prezentirani na svjetskom kongresu uključuju sljedeće:
 
Bolesti povezane s poslom uzrok su 86 % smrtnih slučajeva širom svijeta povezanih s poslom i 98 % onih u EU-u.
Globalno se izgubi 123,3 milijuna godina izgubljenog zdravog života (DALY) (7,1 milijun u EU-u) kao rezultat ozljeda i bolesti povezanih s poslom. Od toga je 67,8 milijuna (3,4 milijuna u EU-u) smrtnih slučajeva i 55,5 milijuna (3,7 milijuna u EU-u) slučajeva invaliditeta.
U većini europskih zemalja rak povezan s radnim mjestom uzrok je većine troškova (119,5 milijardi ili 0,81% BDP-a EU-a), dok su mišićno-skeletni poremećaji drugi najveći uzrok.
 
Novi alat za vizualizaciju podataka, koji je razvila EU-OSHA u sklopu projekta također je predstavljen na svjetskom kongresu. Prikazuje globalne troškove bolesti i nesreća povezanih s poslom na pristupačan način. Ključni su rezultati prikazani u obliku infografika, što istraživačima i donositeljima politike omogućava brzo i jednostavno pretraživanje rezultata. S ciljem transparentnosti i jednostavnog korištenja, alat za vizualizaciju također sadrži glosar često korištenih pojmova te vodič o korištenim metodama.
 
Kao najveći svjetski skup stručnjaka i praktičara u području sigurnosti i zdravlja na radu, svjetski kongres o sigurnosti i zdravlju na radu odlična je prilika za prezentiranje ovih novih rezultata. EU-OSHA jedna je od organizacija koja podržava kongres te će sudjelovati u nizu događanja tijekom tih četiriju dana, dovođenjem govornika, sudjelovanjem u radionicama te održavanjem izložbenog štanda. EU-OSHA je posebno suorganizator dvaju simpozija. Jedan će se odnositi na projekt troškova i koristi, a na drugom će se analizirati dobra praksa sigurnosti i zdravlja na radu na temelju dokaza u mikropoduzećima i malim poduzećima, uz osvrt na rad EU-OSHA-e u ovom području i njegov projekt OiRA (internetski alat za interaktivnu procjenu rizika).
 
 
Preuzeto s: nhs.hr

Po odlasku u mirovinu radi samo 10.000 umirovljenika

Po odlasku u mirovinu radi samo 10.000 umirovljenika

POVRATAK STARIJIH NA TRŽIŠTE RADA

Ostvarivanje prava na rad traži se za sve kategorije umirovljenih hrvatskih građana
...
Opširnije
Usporedili smo cijene hrane u Hrvatskoj, Njemačkoj i Irskoj

Usporedili smo cijene hrane u Hrvatskoj, Njemačkoj i Irskoj

(24sata)
Uspoređujući metropole Hrvatske, Irske i Njemačke, cijene namirnica u supermarketima u Dublinu su veće za 45,45 posto, a u Berlinu za 23,59 pos ...
Opširnije
Alarmantni podaci: U posljednjih 38 godina hrvatska ekonomija 30 godina je stagnirala

Alarmantni podaci: U posljednjih 38 godina hrvatska ekonomija 30 godina je stagnirala

(Novac.hr)
Analiza nizozemskih ekonomista
Komentirajući istup Gordane Deranje, predsjednice Hrvatske udruge poslodavaca, u kojem je ustvrdila kako se ...
Opširnije