1. dodatak KU 2015. za ARZNa temelju članka 192. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14, u daljnjem tekstu: Zakon) AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb, Širolina 4, (u daljnjem tekstu: Poslodavac i /ili Društvo), s jedne strane i Nezavisni cestarski sindikat, Zagreb, Širolina 4, s druge strane (u daljnjem tekstu: Sindikat) zaključili su u Zagrebu dana _________________ godine sljedeći 

 

 DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA

 

Članak 1.

Ovim Dodatkom Kolektivnog ugovora (u daljnjem tekstu: Dodatak) mijenja se i dopunjuje Kolektivni ugovor Društva sklopljen dana ________ 2015. godine (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor).

 

Članak 2.

(1) Materijalna prava radnika utvrđena člankom 74. Kolektivnog ugovora koja se odnose na isplatu regresa, uskrsnice i božićnice zamrzavaju se do 31. prosinca 2016. godine.

(2) Ostala materijalna prava iz članka 74. Kolektivnog ugovora, radnici će do 31. prosinca 2016. godine ostvariti temeljem članka 3. ovog Dodatka.

 

Članak 3.

(1) Poslodavac će svakom radniku u III. Mirovinski stup uplaćivati 200,00 kuna mjesečno odnosno 2.400,00 kn godišnje te će svakom radniku u III. Mirovinski stup uplatiti razliku za mjesece u 2015. godini u kojima uplate nisu izvršene.

(2) Poslodavac će isplatiti dar u naravi u maksimalno neoporezivom iznosu povodom uskrsnih blagdana, svakom radniku koji je u trenutku isplate u radnom odnosu kod Poslodavca najmanje 6 mjeseci.

(3) Radniku će se za blagdan Svetog Nikole isplatiti dar za svako dijete do 15 godina starosti koje je ipisano u poreznu karticu radnika kao uzdržavani član uže obitelji, u maksimalno neoporezivom iznosu koji u trenutku potpisa ovog Dodatka iznosi 600 kuna.

 

Članak 4.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjene.

 

Članak 5.

Ovaj Dodatak primjenjuje se od 1. dana u mjesecu u kojem je Dodatak sklopljen i objavljuje se na oglasnoj ploči na poslovnoj adresi Poslodavca.

 

Članak 6.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri istovjetna primjeraka, dva za poslodavca i dva za Sindikat.

Za Autocestu Rijeka – Zagreb d.d.                                                                Za Sindikat

          Predsjednik Uprave                                                                     Nezavisni cestarski sindikat

                  Josip Šala                                                                               Mijat Stanić, predsjednik

 

 

Nezavisni cestarski sindikat

       Anđelko Kasunić  

 

 

Ur.broj: 01-100-01- ___ /15

 

Obavijest o Redovnoj skupštini Nezavisnog cestarskog sindikata

Obavijest o Redovnoj skupštini Nezavisnog cestarskog sindikata

Skupština će se održati u subotu 11. studenog 2017. godine u dvorani Matice hrvatskih sindikata u Zagrebu, F. Andrašeca 18A, u 11.00 sati. ...
Opširnije
Zapisnik s   2. zajedničke sjednice izvršnih odbora (Sektor za održavanje) podružnice Hrvatskih autocesta Nezavisnog cestarskog sindikata i Sindikata radnika hrvatskih cesta i autocesta

Zapisnik s 2. zajedničke sjednice izvršnih odbora (Sektor za održavanje) podružnice Hrvatskih autocesta Nezavisnog cestarskog sindikata i Sindikata radnika hrvatskih cesta i autocesta

Sjednica je održana 12. rujna 2017. g. u Zagrebu.
Dnevni red:
1. Kolektivni pregovori
2. Spajanje društava HAC, HAC-ONC i ARZ
3. Problematika S ...
Opširnije