U 20 mjeseci provedbe ostvarili smo sve zacrtane ciljeve kroz brojne aktivnosti i suradnju unutar Sindikata, ali i komunikaciju s drugim sindikatima i poslodavcima u sektoru.

Razvili smo dvije strategije: u kolaborativnom procesu u kojem su sudjelovali svi dionici uključeni u radne procese unutar sektora – stručnjaci, povjerenici radnika za zaštitu na radu, sindikat i poslodavci – izradili smo i predstavili sektorsku strategiju zaštite na radu. Cilj procesa izrade sektorske strategije zaštite na radu bio je detektirati probleme i ponuditi rješenja za poboljšanje i ujednačavanje razine zaštite na radu u sektoru, za što ćemo se nastaviti boriti kroz kolektivne pregovore i druge oblike socijalnog dijaloga. Izradili smo i komunikacijsku strategiju NCS-a kako bismo promislili i isplanirali elemente potrebne za što uspješniju komunikaciju i informiranje unutar Sindikata te komunikaciju Sindikata prema široj javnosti.

Organizirali smo i proveli ukupno šest obuka za sindikalne povjerenike i povjerenike radnika za zaštitu na radu iz devet podružnica NCS-a u kojima je sudjelovalo 200-tinjak sindikalnih povjerenika i povjerenica.

Razvijali smo međunarodnu suradnju kroz posjet austrijskoj sindikalnoj središnjici ÖGB, gdje smo se informirali o obrazovnim programima koje ÖGB organizira i provodi, te organizaciju okupljanja stručnjaka i povjerenika radnika za zaštitu na radu iz Srbije, Slovenije i Hrvatske na tematskim sastancima vezanima uz unapređenje zaštite na radu u sektoru.

Unaprijedili smo sindikalnu infrastrukturu uspostavom Ureda za informiranje u sjedištu Sindikata (Širolina 4, Zagreb), izradom mobilne i web aplikacije koje će ubrzati i olakšati komunikaciju članova i povjerenika unutar Sindikata i podružnica te redizajnom internetske stranice (www.ncs.hr).

Na temelju ankete provedene među članovima Podružnice HAC izradili smo informativne letke i brošure kojima se članovima želi približiti rad mobilne aplikacije i informirati ih o pravima iz kolektivnih ugovora. Također, sve članice i članovi iz Podružnica HAC, ARZ i Hrvatske ceste dobili su primjerak džepnog izdanja kolektivnih ugovora za svoje poduzeće.

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.