Iz medija

Nezavisni cestarski sindikat

https://www.nhs.hr/novosti/pazite_na_novcanike_najavljen_veliki_udar_koji_ce_gradane_dovesti_u_tesku_situaciju_ljudi_stede_novac_za_hranu_da_bi_platili_rezije_716

5.11.2021.

Main 5621273ad22d45947d9dc17885c1087f

PAZITE NA NOVČANIKE /Najavljen veliki udar koji će građane dovesti u tešku situaciju: 'Ljudi štede novac za hranu da bi platili režije'

U Zagrebu se stidljivo najavljuje rast cijena komunalija, a prvi na redu bi trebao biti odvoz otpada. Krešimir Sever za Net.hr upozorava da svaki rast cijena dovodi građane u tešku situaciju

NHS

28.10.2021.

Main 5389e8bcbca43af3254de5a2649a0f0b

Bruto minimalna plaća u 2022. godini iznosit će 4.687,50 kuna

NHS – Danas je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o visini minimalne plaće u 2022. godini temeljem koje će bruto minimalna plaća u 2022. godini iznositi 4.687,50 kuna, odnosno 3.750,00 kuna u neto iznosu. Ovaj iznos je još jučer javno objavio predsjednik Vlade RH prigodom podnošenja godišnjeg izvješća o radu Vlade. Temeljem Zakona o minimalnoj plaći visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad.

NHS

20.10.2021.

Main 32c42287fe95eff84c0b9e094ce95c48

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći

NHS - Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora je na svojoj 14. sjednici održanoj 20. listopada 2021. godine raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći, P.Z.br.170, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. listopada 2021. godine. Nezavisni hrvatski sindikati uputili su Odboru i Klubovima zastupnika svoje očitovanje sa prijedlozima amandmana.