Iz medija

Nezavisni cestarski sindikat

NHS

28.10.2021.

Main 5389e8bcbca43af3254de5a2649a0f0b

Bruto minimalna plaća u 2022. godini iznosit će 4.687,50 kuna

NHS – Danas je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o visini minimalne plaće u 2022. godini temeljem koje će bruto minimalna plaća u 2022. godini iznositi 4.687,50 kuna, odnosno 3.750,00 kuna u neto iznosu. Ovaj iznos je još jučer javno objavio predsjednik Vlade RH prigodom podnošenja godišnjeg izvješća o radu Vlade. Temeljem Zakona o minimalnoj plaći visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad.

NHS

20.10.2021.

Main 32c42287fe95eff84c0b9e094ce95c48

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći

NHS - Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora je na svojoj 14. sjednici održanoj 20. listopada 2021. godine raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći, P.Z.br.170, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. listopada 2021. godine. Nezavisni hrvatski sindikati uputili su Odboru i Klubovima zastupnika svoje očitovanje sa prijedlozima amandmana.