U ožujku smo razgovarali o povećanju plaća u Hrvatskim autocestama iz razloga što smo proveli ankete, razgovarali s radnicima o njihovom zadovoljstvu s plaćom, napravili naše projekcije plaće te smo došli do zaključka da je neto plaća radnika mala. Ona se povećava ako radnik radi u smjenama ili ima razne dodatke za rad u otežanim uvjetima, ali neto plaća je i dalje mala. Tako je prosječna plaća za mjesec veljaču (168 radnih sati) bila 1.452,37 € neto, odnosno 2.020,95 € bruto. Kada promatramo po pojedinim radnim mjestima dolazimo do različitih rezultata i velike razlike u plaćama radnika kada se radi u smjenama i kada se ne radi u smjenama pa npr. vozač kad ne radi u smjenama ima plaću od 1.223,85 € do 1.352,85 €. Uzeli smo kategoriju vozač jer je u tom rasponu najviše radnika (radione, električari, blagajnici, vatrogasci), a ti radnici, izuzev blagajnika i vatrogasaca, ne rade u smjenama.

Kako je država drastično povećala plaću svim službama koje rade za državu po bilo kojoj osnovi, naša plaća je ostala ispod toga prosjeka te radnici koji rade postaju nezadovoljni svojim radnim mjestom što dovodi do niza problema, a izlažemo se i potencijalnim odlascima iz poduzeća. Pojedini radnici su spremni otići iz poduzeća i bez otpremnine, što neki već i rade. Nadalje imamo problem s visoko kvalificiranim radnicima koji žele otići iz poduzeća zbog manjih primanja, nego na tržištu rada, lošijih uvjeta kojih se nude u odnosu na druga poduzeća i privatni sektor. Svjedoci smo da zapošljavanje putem javnih natječaja za visoko kvalificiranu radnu snagu ne daje rezultate tj. da nismo ni malo primamljivi za tu kategoriju radnika, u pojedinim regijama nismo zanimljivi ni za operativne poslove jer se oni plaćaju više u drugim djelatnostima, nego kod nas.

Ovo su neki od razloga zašto su radnici nezadovoljni, unatoč tome što smo podigli i osnovicu i plaću više nego ikad u proteklih 5 godina, međutim okruženje, inflacija, nedostatak radne snage na tržištu rada te više mogućnosti za radnike doveli su do toga da imamo nezadovoljne radnike. Stoga, temeljem Kolektivnog ugovora čl. 147, predlažemo izmjenu Kolektivnog ugovora.