Na izbore za radničko vijeće izašle su tri liste:
1.Nezavisni Cestarski Sindikat – nosioc liste: Roko Jerčić;
2.Sindikat prometa i veza Hrvatske – nosioc liste: Jure Vidović;
3.Skupina radnika – nosioc liste: Mladen