Sukladno članku 136. stavak 2. Kolektivnog ugovora i odredbama važećeg Zakona o radu, poslove i ovlasti Radničkoga vijeća preuzima sindikalni povjerenik Nezavisnog cestarskog sindikata Ljubo Roso.

Pravomoćnu presudu Vrhovnog suda RH možete preuzeti na poveznici.