Drago je bio predvodnik sindikalnog organiziranja u Bina-Istri: inicirao je i organizirao osnivanje podružnice NCS-a u firmi i okupio tim aktivista koji se s njime godinama aktivno bavio unapređenjem radničkih prava. Osim u Izvršnom odboru Podružnice, bio je aktivan u radničkom vijeću i povjereništvu zaštite na radu Bina-Istre. U 10 godina njegova aktivnog rada u Podružnici potpisana su tri kolektivna ugovora, osigurano je radničko predstavljanje u svim tijelima poslodavca i postignut kontinuitet rasta materijalnih prava.

Dragin doprinos daleko je nadmašio okvire Bina-Istre: ulagao je energiju u unapređenje lokalne sredine u kojoj je živio i nesebično se davao u svaku inicijativu za obranu radničkih prava i javnog interesa. Pamtit ćemo njegovu spremnost na akciju, dobrotu i vedrinu kojom je zračio.

Dragi prijatelju, s ponosom ćemo čuvati uspomenu na Tebe, ostat ćeš s nama u svim budućim akcijama i biti dio svake naše pobjede. Počivao u miru.