Zagreb, 15. studenog 2019.

PZC VARAŽDIN d.d.

Ulica kralja Petra Krešimira IV. 25

42000 Varaždin

n/p g. Saša Varga, predsjednik Uprave

 

Poštovani,

nastavno na štrajk koji je u tijeku u PZC Varaždin d.d., a prema informacijama koje sam dobio od radnika u štrajku, jučer ste u stacionaru Motičnjak vršili pritisak na radnike na način da ste ih nagovarali da prihvate kolektivni ugovor kojeg Nezavisni cestarski sindikat nije potpisao, jer je za radnike u štrajku neprihvatljiv. Navedeno postupanje, a uzimajući u obzir činjenicu da ste predsjednik Uprave Društva, čin je nedozvoljenog pritiska na radnike te predstavlja povredu prava na štrajk, kao prava zajamčenog Ustavom RH, ali i svim relevantnim europskim i međunarodnim pravnim izvorima. Prihvatiti i ili odbiti ponuđeni kolektivni ugovor mogu samo oni koji su od radnika ovlašteni pregovarati o sadržaju kolektivnog ugovora, stoga je Vaš čin nagovaranja pokušaj slamanja izražene volje radnika.

Pored navedenog, izvješten sam o tome da radnike iz stacionara Koprivnica prisiljavate da krpaju udarne rupe na cesti. Istina je da se poslovi krpanja udarnih rupa, odnosno obilježavanja istih prometnim znakovima opasnosti, ukoliko su opasne po korisnike cesta, mogu podvesti pod nužne poslove koji se ne smiju prekidati u vrijeme štrajka, no budući da u štrajku ne sudjeluju svi radnici, to na raspolaganju imate dovoljan broj radnika koji ne štrajkaju koje ste dužni rasporediti na nužne poslove. Poslodavac se za vrijeme trajanja štrajka mora suzdržavati od svih postupaka koji mogu utjecati na provedbu štrajka. Raspoređivanje radnika koji su u štrajku na izvršavanje nužnih poslova nesumnjivo predstavlja nedopušten čin kojim pokušavate onemogućiti provedbu štrajka, zbog čega Vas pozivam da navedeno postupanje prekinete te se suzdržavate od istih ili sličnih postupanja u budućnosti.

Također, budući da ste pisanim putem izvješteni o tome tko su članovi štrajkaškog odbora, to Vas pozivam da se u slučaju bilo kakvih zahtjeva ili inicijativa prema radnicima obraćate isključivo štrajkaškom odboru ili sindikatu koji je organizirao štrajk. Uloga štrajkaškog odbora i jest u tome da operativno provodi štrajk i surađuje s poslodavcem kod kojeg se odvija štrajk, a sve kako bi se zahtjevi jedne i druge strane mogli jasno čuti i razmotriti. Svako izravno obraćanje poslodavca radnicima dok su u štrajku, uz namjerno zaobilaženje štrajkaškog odbora, jasno pokazuje da poslodavac nema namjeru raditi na približavanju stavova, nego na sve načine želi opstruirati štrajk i slabiti njegovu snagu, što je opet čin pritiska na radnike i povreda prava radnika na štrajk.

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir sva gore navedena protuzakonita postupanja, pozivam Vas na razboritost u postupanju, suzdržavanje od bilo kakvih protuzakonitih postupaka te omogućavanje odvijanja štrajka. U protivnom ćemo biti prisiljeni potražiti zaštitu na sudu.

S poštovanjem,

 

Mijat Stanić

Predsjednik štrajkaškog odbora