Sve informacije i upute o provedbi štrajka članovi i ostali radnici dobit će na vrijeme.

NCS će članovima i drugim radnicima koji se priključe štrajku osigurati pravnu zaštitu i isplatiti dnevnice i druge naknade za sve dane provedene u štrajku.