Presudom Vrhovnog suda RH ukinuta je nezakonita presuda Županijskog suda u Zagrebu kojom su poništeni izbori za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Hrvatskih cesta.
 
Sukladno priloženoj presudi te članku 258. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, mandat izabranog člana Nadzornog odbora gosp. Ljube Rose  započeo je i traje od 24.11. 2022.godine, odnosno od dana objave Zapisnika o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Hrvatskih cesta.