Danas je potpisan III. dodatak kolektivnom ugovoru u Hrvatskim autocestama prema kojem će se svakom radniku isplatiti dodatak od 200 eura u dva dijela: 66,36 eura za lipanj, a 133,64 eura nakon dobivene suglasnosti nadležnog Ministarstva.

Nezavisni cestarski sindikat je u svom programu poslovanja rekao da će se boriti za prava radnika, na čemu se kontinuirano radi, što dokazuje i ovo potpisivanje III. dodatka kolektivnom ugovoru za HAC.