Radi ubrzanja postupka donošenja novog kolektivnog ugovora, a time i vraćanja izgubljenih radničkih prava koje jamči kolektivni  ugovor, predstavnici pregovaračkog odbora Nezavisnog cestarskog sindikata  prihvatili su  stav pregovaračkog odbora poslodavca da polazna osnova započetih kolektivnih pregovora bude  Kolektivni ugovor  iz 2017. godine, temeljem kojeg će Nezavisni cestarski sindikat izraditi i dostaviti drugi prijedlog sindikata za novi  Kolektivni ugovor Hrvatskih cesta.

Kroz izrađeni  prijedlog novog  Kolektivnog ugovora Hrvatskih cesta, kojeg možete pogledati u nastavku teksta, obrađeni su  minimalni zahtjevi sindikata, koji bi trebali rezultirati zadržavanjem postojećih prava radnika, kao  i srazmjernim poboljšanjem prava, odnosno radnopravne sigurnosti najugroženijih skupina radnika.
 
Upravi  Hrvatskih  cesta,  dana 16.ožujka 2018.godine, dostavljen je traženi prijedlog sindikata za novi Kolektivni ugovor Hrvatskih cesta, koji će poslužiti kao platforma za nastavak kolektivnih pregovora dogovorenih za 20. ožujka 2018.godine.