ZAPISNIK SASTANKA IZVRŠNOG ODBORA PODRUŽNICE HAC NCS-a

(NCS - Podružnica Hrvatske autoceste)
Sastanak je održan 15. siječnja 2019. u Ogulinu s početkom u 11 sati.

ZAPISNIK  SASTANKA IZVRŠNOG ODBORA PODRUŽNICE HAC NCS-a


 
 
ZAPISNIK
SASTANKA IZVRŠNOG ODBORA PODRUŽNICE HAC NCS-a
održanog 15. siječnja 2019. u Ogulinu s početkom u 11 sati.


Prisutni: I. Valerijev, M. Mikša, J. Brcković, T. Dugi, T. Drglin, G. Kolar, M. Andrašek, V. Ožvatić, S. Plakalović, S. Hrvoj, T. Bajzek, J. Bićanić, I. Antunović, G. Kokanović, H. Bilić, I. Karalić, D. Franković, Ž. Kovačić, D. Habulin, S. Gredelj, K. Radić, M. Vrljić, N. Roknić, J. Rekić, R. Kurteš, M. Šalina, D. Dundić, M. Barbir, M. Kljaić, M. Belančić, D. Pavlović, K. Knežević, M. Maruna, I. Markovina, M. Žužul, M. Žura, D. Begura, V. Tolić, J. Hovorka, M. Grčić, S. Mrvoš, S. Ivanišević, J. Baričević, V. Gazivoda, D. Hlavač, Z. Radošević, R. Silić, G. Zubčić, R. Ramić, M. Kulović, B. Jolić, Z. Hovorka, S. Uzelac, G. Jovančević, M.Latinac, A. Kasunić, Mijat Stanić

Ostali prisutni: S. Slapernik-Cipar, Z. Lovrić, M. Ivandić

Zapisnik: M. Ivandić

Dnevni red:

1.    Izvješće o radu
2.    Pripreme za edukaciju sindikalnih povjerenika
3.    Izbor koordinatora po pravcima
4.    Razno

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
 


Ad 1. Izvješće o radu

Ad 1.1. Predstavljanje

S obzirom da su izabrani novi sindikalni povjerenici i povjerenice, održan je krug predstavljanja svih prisutnih povjerenika.

Podjela zaduženja unutar samog Sindikata je sljedeća: Svjetlana Slapernik-Cipar bavi se pozajmicama; Zvonimir Lovrić bavi se putnim nalozima, mobitelima, kreditima, plaćanjima i logistikom; Mladen Latinac bavi se kasama uzajamne pomoći NCS-a i SRHCA; Goran Jovančević bavi se ugovorima s bankama i firmama, sponzorstvima itd.; Marina Ivandić bavi se projektima, izborima za radnička vijeća i programima edukacije; Mijat Stanić se bavi kolektivnim pregovorima, izborima za radnička vijeća, javnim predstavljanjem sindikata, vodi RV HAC-a i Sindikat; Anđelko Kasunić vodi Podružnicu HAC i zamjenik je predsjednika Sindikata, bavi se pravnim aspektima (tužbama, tumačenjima itd.) i organizacijskim poslovima u Podružnici i Sindikatu (izbori za RV, kolektivni pregovori itd.) te međunarodnom suradnjom.


Ad 1.2.  Restrukturiranje
 
Za restrukturiranje su potrebne prethodne dvije odluke (Odluka o postupku zbrinjavanja viška rdanika i Odluka o visini poticajnih mjera), a poslodavac ako otpušta ili premješta više od 19 ljudi, mora napraviti program i u tome moraju sudjelovati sindikat i radničko vijeće, dakle, to se ne događa preko noći i Izvršni odbor će prvi saznati za te procese.

Analiza Deloittea nastala je u listopadu 2018. Naglasak analize stavljen je na tehničke jedinice održavanja i naplate, administrativni dio trebao bi biti predmet iduće analize. Troškovi koje analiza obuhvaća su troškovi radne snage, tehničkih sredstava, materijala i ostalog – analiza se bavi isključivo i samo financijama, ne uzimajući u obzir operativne potrebe i specifičnosti pojedinih jedinica. Tehničke jedinice održavanja Delnice, Brinje, Split, Slavonski Brod i Varaždin uzete su kao reprezentativne za pojedine regije i po kriteriju težine poslova. Metodologija kojom su se konzultanti vodili u izračunima je problematična jer su neke službe zavedene kao da su u stalnom dežurstvu (npr. Centar za praćenje prometa), tako da – prema toj metodologiji – dežurstva zauzimaju nerealno velik udio u cjelokupnom radu, iz čega proizlazi da je taj rad moguće srezati i smanjiti taj trošak. Budući da se posao održavanja sastoji od dva dijela – redovnog održavanja i intervencija – i da svaki od ta dva dijela sadrži drukčiju strukturu rada, u ovoj analizi je napravljen presjek parametara koji su nespojivi s obzirom na tu dvostruku narav posla, pomiješane su kruške i jabuke. Također su kao relevantne uzimane usporedbe između troškova pojedinih jedinica (npr. Split i Slavonski Brod) bez kriterija koji su usporedivi (npr. usporedba troška košnje trave u Splitu i Sl. Brodu, pri čemu košnja u Brodu ispada izuzetno skupa jer je potreba za košnjom u Brodu daleko češća, ali to se ne uzima u obzir). U ovoj fazi dokument sadrži netočne podatke i nelogičnosti i trebat će se mijenjati, dakle nije dovršen i to treba prenijeti ljudima.


Ad 1.3. Nova zapošljavanja

Nedavno je zaposleno 19 radnika na neodređeno i 12 na određeno u održavanju, a u naplati 28 radnika. Ako znamo da je pomoćnik direktora Sektora naplate cestarine objavio da je po analizi Svjetske banke 97 blagajnika viška (A1 - 51, A3 - 47, A6 - 3), jasno je da su sva ova zapošljavanja rezutat isključivo pritiska Sindikata zbog kroničnog nedostatka radne snage.

Anđelko Kasunić moli povjerenike iz naplate da ne budu pasivni promatrači nego da se aktivno uključuju u problematiku manjka ljudi i zapošljavanja jer je to zajednička stvar. U suprotnom, prema vodstvu Podružnice se slijeva ogroman pritisak sa svih strana koji nije produktivan za rješavanje problema. Također se potiču povjerenici iz naplate i održavanja da jače surađuju, međusobno se podržavaju i zajedno istupaju prema nadređenima oko pitanja manjkova i raspoređivanja radnika.

Sindikat mora biti neovisan od uprava i države, i to treba biti jasno opredjeljenje svakog sindikalnog povjerenika. Surađivanje s upravom, prosljeđivanje upravi dokumenata i informacija s liste Sindikata i slični postupci neće se tolerirati.


Ad 1.4. Kasa uzajamne pomoći

Odlaskom Dragice Jurić u mirovinu, vođenje KUP NCS-a preuzeo je Mladen Latinac. Utoliko su se blago promijenili pravilnik i obrasci vezani uz KUP na način koji je povoljniji za članove: pozajmica koja se može dobiti sada je triput veća od uloga, a dosad je bila 2.5 puta, tu je mogućnost isplate nove pozajmice nakon što je isplaćena 1/3 postojećeg duga. Isplata štednog uloga bit će moguća samo ako član nema dugova prema kasi ili ako ukupni štedni ulog prelazi iznos zaduženja, tada se od štednog uloga zatvara dotadašnje dugovanje i isplaćuje ostatak uloga.

Pomoću nove financijske aplikacije, koja je trenutno u testiranju, bit će vidljiv popis svih zaduženja člana. Pomoću aplikacije za komunikaciju, jednom kad uđe u upotrebu, povjerenici će moći brzo i efikasno potvrditi molbe. Bez isplatne liste i potvrde povjerenika neće se moći dobiti pozajmica. Svaka molba mora sadržavati prateću dokumentaciju.

Mladen Latinac moli povjerenike da mu pošalju mail ili poruku ako im se ne javi odmah i da unaprijed znaju da nakon obračuna plaće, do pristizanja novih isplatnih lista, nekoliko dana neće biti isplata kako bi se provjerilo stanje po novim isplatnim listama. Također moli povjerenike i članove da razlikuju hitne slučajeve (smrt, nagla bolest) od onih koji su redovni i predvidljivi.

Svjetlana Slapernik-Cipar objašnjava način na koji se obračunavaju nove pozajmice kojima se zatvara dio postojeće. Moli povjerenike da obrasce pokušaju ispunjavati digitalnim putem budući da je digitalizirani obrazac sada dostupan i moli da joj zahtjeve upućuju povjerenici, a ne sami članovi. Također, ako se obrasci ispunjavaju ručno, moli da budu uredno ispunjeni i da fotografije/skenovi popratnih dokumenata budu uredni. Za sva pitanja je dostupna na mobitel i mail.


Ad 2. Edukacije sindikalnih povjerenika i zamjenika povjerenika

Kroz tekući EU projekt se radi jedan program edukacije koji je podijeljen po regijama – dosad su odrađene sesije u istočnoj i sjevernoj Hrvatskoj te u okolici Zagreba, a još nam preostaju edukacije za povjerenike na zapadu i jugu.

Izvan projekta radimo i druge edukacije. Na primjer, svi novi povjerenici i zamjenici proći će modul osnovne edukacije na kojoj se obrađuju osnove sindikalizma i sindikalnog rada te unutarnji ustroj NCS-a (interni akti i procedure). Budući da je sad izabrano dosta novih povjerenika i zamjenika, krajem veljače ćemo za njih organizirati osnovnu edukaciju.


Ad 3. Izbor koordinatora po pravcima

Po Statutu postoji mogućnost izbora Predsjedništva Podružnice. Na nekom od sljedećih sastanaka bismo trebali izabrati koordinatore po pravcima (bez odvajanja na naplatu i održavanje) koji bi okupljali ljude za tekuće stvari koje su nam potrebne. Ključne teme ostaju na Izvršnom odboru i ne bi se prebacivale na takvu koordinaciju. Također bi trebalo izbjeći da to tijelo naraste na veličinu polovice Izvršnog odbora kako bi bilo operativnije.

Ad 4. Razno

Edukacije članova s naplate
Sindikat namjerava krenuti u pripremu za edukacije radnika koji eventualno budu proglašeni viškom radne snage kod reorganizacije naplate. Tema reorganizacije naplate neće još neko vrijeme biti goruća jer je proces tek na početku, ali trebamo se početi pripremati za tu situaciju i osposobiti ljude kako bi bili u mogućnosti preuzimati druge poslove unutar ili oko tako reorganizirane naplate jednom kada do toga dođe. Iz svega što smo dosad vidjeli u sličnim sustavima u inozemstvu, jasno je da će većina novih poslova biti usmjerena prema kontroli prometa i prodaji. Nije sporno da će i u novom sustavu biti potrebni ljudi, pitanje je samo kojih kompetencija. Važno je da ljudi tu promjenu dočekaju spremni.

Ideja je da se sastavi tim ljudi iz sindikata, iz naplate, koji bi proučio koji su poslovi potrebni u sličnim sustavima i koje su kompetencije potrebne za obavljanje tih poslova kako bi se osmislila i organizirala edukacija koja ta znanja može prenijeti ljudima iz naplate. Prijedlog je da Mladen Grčić preuzme koordinaciju tog tima, Mladen Grčić prihvaća koordinaturu. Idući korak je sastavljanje tima i planiranje aktivnosti.


Službeni mobiteli
Članovi IO imaju pravo na službeni mobitel (smartphone) koji Sindikat plaća. Javiti se Zvonimiru Lovriću oko eventualnih pitanja.


Solidarne pomoći
Solidarne pomoći zatražili su povjerenici iz sljedećih jedinica za svoje članove (imena članova poznata Izvršnom odboru):
TJO Brinje – ozljeda od 2017., samostalno liječenje
TJO Maslenica– velika šteta na kući uslijed bure
NP Sv. Helena – bolesno dijete
TJNC Sv. Helena – Goričan – teško bolesno dijete
GTP Prgomet – Ploče – bolesno dijete
VP Veliki Gložac – bolesno dijete, nezaposlena supruga, rješenje o ovrsi (2.000,00 kn)
TJO Varaždin – teško zdravstveno stanje supruge
TJO Bosiljevo – dugotrajno bolovanje
TJO Ivanja Reka – bolesna supruga

Predloženo je da se svima navedenima isplati po 2.500 kn, osim u slučaju člana iz VP Veliki Gložac za kojeg su predložene 2.000 kn. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

TJO Sv. Rok – krađa pčela

Prijedlog za isplatu solidarne pomoći nije usvojen.
 


Tekući problemi

U TJO Brinje (tunel M. Kapela) postavljeno je pitanje dvojice radnika koji nisu iskoristili 29 dana prošlogodišnjeg GO. Povjereniku u Brinju se nisu obratili oko te teme, ali to bi trebali učiniti ako imaju problem.

U TJO Varaždin postavlja se pitanje prava na pauzu. Naravno da radnici imaju pravo na pauzu, ti radnici odnosno njihovi povjerenici bi to trebali tražiti direktno od svojih šefova. Isto vrijedi za Lučko zapad.

U tijeku su ročišta oko tužbi za plaćanje blagdana.

 

Sastanak je završio u 14.40 sati.
 
 
 
 
Preuzmi Zapisnik kao PDF dokument

Rezultati ankete o informiranosti i načinima informiranja

Rezultati ankete o informiranosti i načinima informiranja

Podružnice HAC NCS-a
Rezultati ankete provedene u siječnju 2019. godine ...
Opširnije
OBAVIJEST O PROGRAMU 'DOBRA PRILIKA' CROATIA OSIGURANJA

OBAVIJEST O PROGRAMU 'DOBRA PRILIKA' CROATIA OSIGURANJA

Podružnica Hrvatske autoceste
Sindikalne vijesti br. 172 od 10. 7. 2019. g. ...
Opširnije
Sindikalne vijesti br. 171 od 5. 7. 2019. za Podružnicu HAC

Sindikalne vijesti br. 171 od 5. 7. 2019. za Podružnicu HAC

¤ ISPLATA REGRESA I DODATKA NA PLAĆU UZ PLAĆU ZA LIPANJ
¤ PRAVO KORISNICA/KA RODILJNOG I RODITELJSKOG DOPUSTA NA SOLIDARNU POMOĆ
¤ PROGRAM 'DOBRA PRI ...
Opširnije