Rezultati ankete o informiranosti i načinima informiranja

Podružnice HAC NCS-a
Rezultati ankete provedene u siječnju 2019. godine

Rezultati ankete o informiranosti i načinima informiranja


Tijekom siječnja 2019. provedena je anketa o informiranosti i načinima informiranja članova i članica Podružnice Hrvatske autoceste Nezavisnog cestarskog sindikata. Anketa je provedena na reprezentivnom uzorku od 243 sudionika koji su ispunili anketni upitnik te obuhvaća sve sektore i regije radnih mjesta članova i članica. 

Anketa ispituje pet područja: 1. Informiranost članova o sindikalnim temama i aktivnostima, 2. Interes članova za sindikalne teme i aktivnosti, 3. Perspektive članova na članstvo u sindikatu, 4. Načine informiranja članova o sindikalnim temama i aktivnostima, 5. Interes članova za korištenje mobilne aplikacije i web portala Sindikata za informiranje i komunikaciju.

Rezultati ankete NCS-u će koristiti za unapređenje informiranja unutar sindikata i organiziranje sustavne terenske podrške članovima za korištenje mobilne aplikacije i web portala za informiranje i komunikaciju, koji će u upotrebu ući ove jeseni. 

Rezultati ankete dostupni su u obliku  cjelovitog istraživačkog izvještaja   i   sažetka

Anketa je provedena u sklopu projekta „Speak up 2: Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa" financiranog iz Europskog socijalnog fonda.


  
Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.

Rezultati ankete o informiranosti i načinima informiranja

Rezultati ankete o informiranosti i načinima informiranja

Podružnice HAC NCS-a
Rezultati ankete provedene u siječnju 2019. godine ...
Opširnije
OBAVIJEST O PROGRAMU 'DOBRA PRILIKA' CROATIA OSIGURANJA

OBAVIJEST O PROGRAMU 'DOBRA PRILIKA' CROATIA OSIGURANJA

Podružnica Hrvatske autoceste
Sindikalne vijesti br. 172 od 10. 7. 2019. g. ...
Opširnije
Sindikalne vijesti br. 171 od 5. 7. 2019. za Podružnicu HAC

Sindikalne vijesti br. 171 od 5. 7. 2019. za Podružnicu HAC

¤ ISPLATA REGRESA I DODATKA NA PLAĆU UZ PLAĆU ZA LIPANJ
¤ PRAVO KORISNICA/KA RODILJNOG I RODITELJSKOG DOPUSTA NA SOLIDARNU POMOĆ
¤ PROGRAM 'DOBRA PRI ...
Opširnije