DRUGI PRIJEDLOG SINDIKATA ZA KOLEKTIVNI UGOVOR HRVATSKIH CESTA

DRUGI PRIJEDLOG SINDIKATA ZA KOLEKTIVNI UGOVOR HRVATSKIH CESTA

Dana 13. ožujka 2018. godine održan je treći sastanak pregovaračkih odbora Nezavisnog cestarskog sindikata i Uprave Hrvatskih cesta, radi definiranja teks ...
Opširnije
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE CESTE - PRIJEDLOG SINDIKATA

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE CESTE - PRIJEDLOG SINDIKATA

Na zahtjev Uprave Hrvatskih cesta d.o.o., dana 05. ožujka 2018. godine završen je i dostavljen prijedlog Nezavisnog cestarskog sindikata za novi Kolektiv ...
Opširnije
POKLONI ZA USKRS ČLANOVIMA SINDIKATA

POKLONI ZA USKRS ČLANOVIMA SINDIKATA

Obzirom da je dana 31. prosinca 2017. godine istekao Kolektivni ugovor za Hrvatske ceste d.o.o. te da su, sukladno članku 167. istog ugovora, u produljen ...
Opširnije