Zapisnik sa VII. kruga pregovora radi usuglašavanja Kolektivnog ugovora

Zapisnik sa VII. kruga pregovora radi usuglašavanja Kolektivnog ugovora

Sastanak je održan u prostorijama Hrvatskih autocesta d.o.o. u Širolinoj 4 u Zagrebu dana 5. 7. 2017. g. ...
Opširnije
Zapisnik sa VI. kruga pregovora radi usuglašavanja Kolektivnog ugovora

Zapisnik sa VI. kruga pregovora radi usuglašavanja Kolektivnog ugovora

Sastanak je održan u prostorijama Hrvatskih autocesta d.o.o. u Širolinoj 4 dana 28. 6. 2017. godine. ...
Opširnije
Zapisnik s V. kruga pregovora radi usuglašavanja Kolektivnog ugovora

Zapisnik s V. kruga pregovora radi usuglašavanja Kolektivnog ugovora

Sastanak je održan u prostorijama Hrvatskih autocesta d.o.o. u Širolinoj ulici br. 4 dana 21. 6. 2017. godine. ...
Opširnije