Podrška NCS-a Carinskom sindikatu Hrvatske

Sa Facebook stranice NCS-a preuzeli smo cijeli članak, koji je objavio Carinski sindikat Hrvatske o problemima koje im stvara Carinska uprava, pokušavajući zabraniti rad sindikata...

Podrška NCS-a Carinskom sindikatu Hrvatske


Carinski sindikat Hrvatske
April 30

POKUŠAJ ZABRANE RADA SINDIKATA!

Nakon što je ravnatelj Carinske uprave odbio bilo kakav dogovor na temu zakonitog postupanja vezano za planiranje, evidentiranje i plaćanje prekovremenog rada te dopisom od 25.siječnja 2018. obavijestio CSH kako CU striktnom primjenom relevantnih propisa pravilno i zakonito organizira rad carinske službe te ostvareni prekovremeni rad uredno evidentira i plaća u cijelosti, CSH je bio primoran pozvati članove da svoja prava ostvare putem suda uz osiguranje plaćanja svih sudskih troškova.

Do sada je pokrenuto više od 400 tužbi.

Dokaz da je CSH bio u pravu su i prve prvostupanjske presude.

Reakcija Carinske uprave na prve presude je onemogućavanje rada predsjednika CSH i svih članova predsjedništva CSH, blokiranje slanja e-mail-ova i onemogućavanje provedbe EU projekta, što je u suprotnosti s Konvencijom Međunarodne organizacije rada, Ustava RH, Zakona o radu, Zakona o suzbijanju diskriminacije, Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca te Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a sve koristeći „pijune", članove Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora, uz podršku reprezentativnih sindikata u državnoj službi.

CSH će se nastaviti boriti za prava svojih članova i uvjereni smo kako ćemo uspjeti onemogućiti CU u radnjama koje imaju za cilj da CSH u konačnici prestane s radom!

Predsjednik CSH
Rino Štorić
 
 

Izvješće o zahtjevu za raspisivanje državnoga referenduma građanske inicijative „67 je previše“

Izvješće o zahtjevu za raspisivanje državnoga referenduma građanske inicijative „67 je previše“

(NHS)
U nastavku prenosimo Zaključak koji je danas usvojen u Hrvatskom saboru, a vezano uz građansku inicijativu „67 je previše“. ...
Opširnije
Potpisan ugovor za gradnju mosta preko rijeke Save kod Gradiške

Potpisan ugovor za gradnju mosta preko rijeke Save kod Gradiške

(Večernji list)
Most Gradiška je dio planirane brze ceste od granice Republike Mađarske preko Virovitice i Okučana do granice s BiH.
...
Opširnije
Zašto i 14 – godišnjaci budućnost vide izvan Hrvatske?

Zašto i 14 – godišnjaci budućnost vide izvan Hrvatske?

(Večernji list)
Prema posljednjim projekcijama Eurostata u Hrvatskoj će krajem stoljeća na dva umirovljenika dolaziti jedan zaposleni građanin. Svatko z ...
Opširnije