Podrška NCS-a Carinskom sindikatu Hrvatske

Sa Facebook stranice NCS-a preuzeli smo cijeli članak, koji je objavio Carinski sindikat Hrvatske o problemima koje im stvara Carinska uprava, pokušavajući zabraniti rad sindikata...

Podrška NCS-a Carinskom sindikatu Hrvatske


Carinski sindikat Hrvatske
April 30

POKUŠAJ ZABRANE RADA SINDIKATA!

Nakon što je ravnatelj Carinske uprave odbio bilo kakav dogovor na temu zakonitog postupanja vezano za planiranje, evidentiranje i plaćanje prekovremenog rada te dopisom od 25.siječnja 2018. obavijestio CSH kako CU striktnom primjenom relevantnih propisa pravilno i zakonito organizira rad carinske službe te ostvareni prekovremeni rad uredno evidentira i plaća u cijelosti, CSH je bio primoran pozvati članove da svoja prava ostvare putem suda uz osiguranje plaćanja svih sudskih troškova.

Do sada je pokrenuto više od 400 tužbi.

Dokaz da je CSH bio u pravu su i prve prvostupanjske presude.

Reakcija Carinske uprave na prve presude je onemogućavanje rada predsjednika CSH i svih članova predsjedništva CSH, blokiranje slanja e-mail-ova i onemogućavanje provedbe EU projekta, što je u suprotnosti s Konvencijom Međunarodne organizacije rada, Ustava RH, Zakona o radu, Zakona o suzbijanju diskriminacije, Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca te Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a sve koristeći „pijune", članove Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora, uz podršku reprezentativnih sindikata u državnoj službi.

CSH će se nastaviti boriti za prava svojih članova i uvjereni smo kako ćemo uspjeti onemogućiti CU u radnjama koje imaju za cilj da CSH u konačnici prestane s radom!

Predsjednik CSH
Rino Štorić
 
 

SINDIKATI TRAŽE SMJENU MINISTRA PAVIĆA I IZLAZE IZ GSV-a

SINDIKATI TRAŽE SMJENU MINISTRA PAVIĆA I IZLAZE IZ GSV-a

(Jutarnji list)
'NEMA SOCIJALNOG DIJALOGA'
'Vlada si je našla sugovornika u HUP-u, a mi smo im samo smokvin list' ...
Opširnije
Švedska televizija objavila reportažu o propasti Hrvatske:

Švedska televizija objavila reportažu o propasti Hrvatske: "Ovdje nema života"

(Index)
Reporter SVT-a razgovarao je s nekoliko starijih Iločana, a posebno je istaknuo činjenicu da Hrvatsku, za razliku od emigracije iz sredine 20. s ...
Opširnije
Novi zaplet oko Pelješkog mosta: Grci podnijeli upravnu tužbu

Novi zaplet oko Pelješkog mosta: Grci podnijeli upravnu tužbu

(Večernji list)
Pristupne ceste
Visoki upravni sud ima rok od 30 dana da odluči o Avaxovoj tužbi, a to znači do 16. lipnja....

...
Opširnije