Mobilni radnici u održavanju i nadzoru cesta 
Pitanje
 
Nezavisni hrvatski sindikati
Urbroj :014-KS-01/17 Zagreb, 18. siječnja 2017.

                  MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I
                  INFRASTRUKTURE

Predmet: Mobilni radnici u održavanju i nadzoru cesta - mišljenje, traži se


Poštovani,

Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN75/13, 36/15) u članku 8. koji uređuje izuzeća od tjednog vremena i noćnog rada, određeno je kako iznimke koje su propisane za prijevoz vozilima iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 561/2006 primjenjuju se u cijelosti, a na
vozače vozila koja su izuzeta u članku 13. stavku 1. predmetne Uredbe primjenjuje se zakon kojim se uređuju radni odnosi.

U Članku 13. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 561/2006 izuzeta su, između ostalih, vozila koja se koriste za potrebe održavanja i nadzora cesta.

Kod nekih poslodavaca u sektoru održavanja i nadzora cesta, određeni su poslovi prijevoza za vlastite potrebe teretnim i osobnim vozilima (čišćenje snijega, prijevoz materijala potrebnih za radove koje obavljaju u okviru svojih djelatnosti).

S obzirom na spomenuto izuzeće u Uredbi (EZ) br. 56J/2006 postavlja se pitanje jesu li radnici koji rade na poslovima prijevoza za potrebe poslodavaca koji djeluju u sektoru održavanja i nadzora cesta mobilni radnici na koje se primjenjuju odredbe Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnim prijevozima u vezi s radnim vremenom, ili se na takve radnike, kao i za ostale, primjenjuju odredbe Zakona o radu kojima se uređuje radno vrijeme?


S poštovanjem

Predsjednik
Krešimir Sever
 
 
 
 
Odgovor
 
REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture
KLASA: 340-02/17-01/02 URBROJ: 530-05-1-1-1-17-2 Zagreb, 2. veljače 2017. godine

               NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI
               Trg francuske Republike 9/V 10000 Zagreb

PREDMET: Mobilni radnici u održavanju i nadzoru cesta - mišljene, dostavlja se

Poštovani,

Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (N.N. 75/13 i 36/15) člankom 8. predviđena su izuzeća od tjednog radnog vremena i noćnog rada u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EZ) 561/2006.

Sukladno navedenome na radnike koji rade u sektoru održavanja i nadzora cesta primjenjuju se odredbe Zakona o radu.

S poštovanjem

POMOĆNIK MINISTRA
Dr. sc. Alen Gospočić
 
 

UPRAVI PZC VARAŽDINA PREDAN PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

UPRAVI PZC VARAŽDINA PREDAN PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Podružnica PZC Varaždin
Sindikalne vijesti br. 174 od 16. srpnja 2019. g. ...
Opširnije
UPRAVA PZC VARAŽDINA KORIGIRALA ODLUKU O NEJEDNAKOM RASPOREDU RADNOG VREMENA NAKON PROTIVLJENJA RADNIČKOG VIJEĆA

UPRAVA PZC VARAŽDINA KORIGIRALA ODLUKU O NEJEDNAKOM RASPOREDU RADNOG VREMENA NAKON PROTIVLJENJA RADNIČKOG VIJEĆA

Dana 26. srpnja 2018. Radničko vijeće PZC Varaždina na očitovanje je od Uprave dobilo Odluku o nejednakom rasporedu radnog vremena, u kojoj je stajala odre ...
Opširnije