I. dodatak KU 2014. za HAC 
 
I. dodatak KU 2014. g. za HAC
 
 

Na temelju članka 255. Zakona o radu (Narodne novine broj 149/09, 61/11 i 73/13) i članka 7. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Narodne novine br. 82/12 i 88/12) HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4, (u daljnjem tekstu: Poslodavac), s jedne strane i Nezavisni cestarski sindikat, Zagreb, Širolina 4, i Sindikat radnika hrvatskih cesta i autocesta, Zagreb, Širolina 4, s druge strane (u daljnjem tekstu: Sindikati) zaključili su u Zagrebu dana 29.travnja 2014. godine sljedeći

 

I. DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA

 

Članak 1.

Ovim I. dodatkom Kolektivnog ugovora dopunjuju se odredbe Kolektivnog ugovora broj: 4211-100- /14 od travnja 2014. godine (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor).

 

Članak 2.

Osnovica za plaću utvrđena u članku 61. st. 3. Kolektivnog ugovora zamrzava se do 31. prosinca 2015. godine. Ako Državni zavod za statistiku u siječnju 2015. godine objavi podatak da su se potrošačke cijene na nivou godine povećale za 2 i više posto, stranke Kolektivnog ugovora dužne su odmah pristupiti kolektivnom pregovaranju za izmjenu članka 61. Kolektivnog ugovora o iznosu osnovice za plaću.

 

Članak 3.

(1) Materijalna prava radnika utvrđena člankom 73. Kolektivnog ugovora koja se odnose na isplatu regresa i božićnice zamrzavaju se do 31. prosinca 2014. godine. Dva mjeseca prije isteka roka od 31. prosinca 2014. godine stranke Kolektivnog ugovora su dužne pristupiti kolektivnom pregovaranju o uređenju i isplati materijalnih prava iz članka 73. Kolektivnog ugovora navedenih u ovom stavku za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine.

(2) Stranke Kolektivnog ugovora se obvezuje dva mjeseca prije 31. prosinca 2014. godine pristupiti kolektivnom pregovaranju o pravu radnika na uplatu u III. mirovinski stup za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine.

 

Članak 4.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se sva prava radnika iz Kolektivnog ugovora zamrznuta ovim I. dodatkom Kolektivnog ugovora, protekom roka zamrzavanja neće primjenjivati retroaktivno.

 

Članak 5.

Ovaj I. dodatak Kolektivnog ugovora stupa na snagu s danom potpisa obiju ugovornih strana i primjenjuje se do isteka primjene Kolektivnog ugovora.

 

Članak 6.

Ovaj I. dodatak Kolektivnog ugovora sastavljen je u deset (10) istovjetnih primjeraka, od kojih Poslodavac zadržava tri (3) primjerka, svaki od Sindikata zadržava dva (2) primjerka, dva (2) primjerka dostavljaju se Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Upravi za rad i tržište rada te jedan (1) primjerak „Narodnim novinama", Službeni list Republike Hrvatske.

 

 

Za Hrvatske autoceste d.o.o.

Predsjednik Uprave
Davor Mihovilić
 
_________________________
 
 
 
 
Za Sindikate:
 
 
Nezavisni cestarski sindikat,
Mijat Stanić, predsjednik
 
_________________________
 
 
Nezavisni cestarski sindikat
Podružnica Hrvatske autoceste
Anđelko Kasunić, predsjednik
 
_________________________
 
 
Sindikat radnika hrvatskih cesta i autocesta
Mladen Latinac, predsjednik
 
_________________________
 

Sindikat radnika hrvatskih cesta i autocesta
Podružnica HAC
Davor Bunoza, predsjednik
_______________________
 
 

U Zagrebu 29.travnja 2014.godine

Ur.broj: 4211-100-1008/14

Rezultati ankete o informiranosti i načinima informiranja

Rezultati ankete o informiranosti i načinima informiranja

Podružnice HAC NCS-a
Rezultati ankete provedene u siječnju 2019. godine ...
Opširnije
OBAVIJEST O PROGRAMU 'DOBRA PRILIKA' CROATIA OSIGURANJA

OBAVIJEST O PROGRAMU 'DOBRA PRILIKA' CROATIA OSIGURANJA

Podružnica Hrvatske autoceste
Sindikalne vijesti br. 172 od 10. 7. 2019. g. ...
Opširnije
Sindikalne vijesti br. 171 od 5. 7. 2019. za Podružnicu HAC

Sindikalne vijesti br. 171 od 5. 7. 2019. za Podružnicu HAC

¤ ISPLATA REGRESA I DODATKA NA PLAĆU UZ PLAĆU ZA LIPANJ
¤ PRAVO KORISNICA/KA RODILJNOG I RODITELJSKOG DOPUSTA NA SOLIDARNU POMOĆ
¤ PROGRAM 'DOBRA PRI ...
Opširnije